När amorteringskravet lades fram på förslag var en av de väntade effekterna att framför allt unga skulle drabbas hårdast. Men i själva verket, visar det sig nu i en färsk rapport från Finansinspektionen, är det de äldre som fått den hårdaste smockan, skriver Di.se.

ANNONS

”Vi finner däremot inga tecken på att amorteringskravet skulle ha slagit särskilt hårt mot de yngre bostadsköparna, utan det är snarare de äldre hushållen som minskat sina skulder mest”, heter det i rapporten.

Vidare visar undersökningen, helt väntat, att kravet minskat hushållens skulder samt att hushåll med nya bolån köper i snitt 3 procent billigare bostäder. I förhållande till inkomst har belåningen sjunkit med 9 procent, skriver sajten och hänvisar till FI:s statistik. Ett trendbrott är att skuldkvoten för första gången minskar på många år  – från 406 procent 2015 till 402 procent 2016.

Men risker vid eventuella ränteökningar eller boprisfall som följd av de höga skulderna finns fortfarande, konstaterar man.

”Vi ser att nya bolånetagare som helhet har god motståndskraft mot stigande boräntor, men de makroekonomiska riskerna kvarstår”, säger FI:s chefsekonom Henrik Braconier, i en kommentar.

Analysen baseras på nya bolån som tagits under 2016 efter det att amorteringskravet trädde i kraft i juni.

MISSA INTE: Risk för chockhöjning: ”Se upp, bolånetagare” [DagensPS.se] >

ANNONS
ANNONS

LÄS ÄVEN: Bolåne-experter: Gör du detta ”är du lurad” [DagensPS.se] >

LÄS RAPPORTEN: Den svenska bolånemarknaden [Fi.se] >