”Svenska utvandrare bör se upp”, skriver Hans Bolander i DI under rubriken ”Trassel i skatteparadiset”.

Anledningen är EU:s nya arvsförordning som började gälla i måndags. Enligt den ska nu alla arvsfrågor avgöras i det land där den avlidne haft sin hemvist.

Exempelvis svenskar måste därmed skriva ett testamente där det tydligt framgår att man vill att lagarna i Sverige fortsatt skall gälla samt att svensk domstol skall hantera eventuella tvister.

”Man bör även kontrollera att testamentet är hållbart även i det nya landet”, säger Johan Thim, skatteexpert på Ålandsbanken, till DI.

Samtidigt vill vårt grannland Finland nu vill riva upp sitt avtal med Portugal, som inte tar ut skatt på tjänstepensioner för utländska medborgare. Enligt tidningen är det ”osäkert hur länge förmånerna för utlänningar som flyttar till Portugal får leva kvar”.

ANNONS
ANNONS

En rad finländska börsbolagsdirektörer har valt att flytta till Portugal och nu tycks landets finansminister Alexander Stubb vilja täppa till hålet. DI noterar dock att Finlands avtal med Portugal är från 1970 medan Sveriges dito omförhandlades så sent som 2002. Göran Andersson, vd för Sparsam Skatt, säger dessutom till tidningen att han inte hört om några planer på att det ska förhandlas om.

Värt att notera är att EU:s nya förordning inte gäller arvsskatt.

”Däremot bör man se upp när det gäller arvsskatt på fastigheter i utlandet. Frankrike är ett exempel där svenska medborgare kan drabbas”, säger Göran Andersson till DI.