Digitala lösningar för möten växte exposionsartat under pandemin – även för bostadsrättsföreningar. Digitala plattformar för möten var exempel på sådant som växte i BRF:erna under pandemin. Det upplever hyresgästerna som både positivt och negativt.

ANNONS

”Pandemin har gjort att intresset för digitala lösningar ökat och möten på distans har blivit en naturlig del av vår vardag. Att exempelvis hålla föreningens årsstämma digitalt ses därför som positivt av de flesta”, säger Fredric Gustafsson, Chief Digital Officer på SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum, i ett pressmeddelande.

Han poängterar samtidigt att det kan finnas bostadsrättsägare som inte känner sig bekväma med digitala verktyg. Ett sätt att tillgodose deras önskemål kan vara att hålla hybridvarianter på digitala möten, där vissa får delta fysiskt och andra via länk.

SBC har undersökt hur attityderna till digitaliseringen ser ut hos medlemmarna i olika bostadsrättsföreningar i sin senaste bostadsrättsrapport för 2022. 57 procent tycker att digitaliseringen är positiv för deras BRF och 56 procent vill investera i fler digitala lösningar.

Digitala lösningar för tvättstugan efterfrågas

De flesta vill gärna ha en digital plattform utformad bara för föreningen. En del vill framför allt ha en digital tidsbokningstjänst för exempelvis tvättstugan. Ett annat vanligt önskemål är att kunna använda mobilen som nyckel till dörren.

ANNONS
ANNONS

Samtidigt menar 14 procent att den digitala utvecklingen är negativ för deras bostadsrättsförening. De uppger att äldre har svårt att hänga med och att det medför svårigheter för personer som har mindre kunskap om teknik.

Läs också:

Stämma i BRF: Så läser du årsredovisningen [Dagens PS]