”Den som kan konsten att lyssna har många fördelar”, slår karriärproffset Nina Jansdotter fast.

ANNONS

Det här gäller i alla typer av relationer, inte minst relationer på jobbet. Att bli bra på att lyssna är en färdighet, som alla kan lära sig – enligt min erfarenhet – och inget som bara vissa kan så där av sig själva, även om en del har lättare för att lära sig det än andra. Det hänger delvis lite ihop med personligheten samt även vad vi har med oss från barndomen.

Jag kan i alla fall börja med att konstatera vilka personlighetstyper som har svårare för att lära sig att lyssna än andra. Till exempel en besserwisser och en narcissist, där den första är fullt upptagen med att hävda att han eller hon har rätt i alla lägen och den andra kidnappad av sin egenkärlek och som därför är ointresserad av att lyssna på vad någon annan har att säga.

Det kan ofta vara så att den som själv har blivit lyssnad mycket på som barn har lättare för att lyssna på andra som vuxe – men inga regler i mänsklig kommunikation, utan undantag. Min erfarenhet är att duktiga lyssnare är sådana som har intresserat sig för lyssnandets konst och velat lära sig mer av det för att det varit viktigt för dem.

Ytterst handlar det om närvaro. Att man verkligen är där och lyssnar in den andra med alla sina sinnen. Hellre än att man är upptagen av att vilja avbryta den andra för att komma med goda råd, trösta, försöka fixa till eller dela med sig av egna erfarenheter i ämnet, som man i värsta fall tyckte det var mycket intressantare att prata om än att lyssna på den andre.

Lika lätt är det för egot att låta dig förvilla dig i dina egna tankebanor, ibland så intensivt att du knappt inte hör vad den andre säger för att du har fullt upp med din egen tankeverksamhet. När det händer så är det bara att acceptera men att du då åter försöker rikta din uppmärksamhet mot den du ville lyssna på.

En hög grad av nyfikenhet är alltid gynnsamt i lyssningssammanhang. Du vill höra vad den andre har att säga, utan att komma med lösningar på eventuella problem och utan att döma eller förlora dig i känslor. Du ska bara vara där med hela dig. På det viset upplevs det ofta både befriande och väldigt positivt för den som får den gåvan. För det är en gåva när någon verkligen lyssnar med hög närvaro utan att bryta in med egna inspel i onödan. En sällsynt gåva i vår stressade värld. Därför är goda lyssnare alltid populära både i jobbsammanhang och i andra typer av relationer. En chef som upplevs som en som lyssnar på sina medarbetare får nästan alltid höga poäng för sitt ledarskap.

ANNONS
ANNONS

De som är bra på att lyssna är heller inte rädda för tystnad. Vänta ut den andra utan att du forcerar med dina egna ord. Det är ofta väldigt skönt att ta en paus i samtal, speciellt om det språkas om känsliga eller känslosamma ämnen. Tystnaden talar, som det heter. Om du ändå ska säga något är det en fördel om du, exempelvis, använder uppmuntrande frågor. Utveckla gärna det, eller berätta gärna mer och så vidare som visar att du vill att den andra fortsätter. Kodord som du använder både för dig själv och den andra kan vara ”jag hör dig”, ”jag lyssnar”, som en påminnelse om att det är just lyssnande som pågår.

Det är också ofta en trevlig upplevelse för den som lyssnar på det sättet. Lyssnandet lugnar ner nervsystemet hos både den som lyssnar samt blir lyssnad på och man känner sig connectad med varandra och ofta del av ett större sammanhang. Det kan vara snudd på en magiskt stund, liknande meditation om man riktigt tillsammans får den stund på detta viset. Sådana stunder är värdefulla i dessa tider då de flesta har det väldigt stressigt i sin vardag.

Träning ger färdighet. För att träna lyssning kan man be om att få göra en lyssningsövning med någon kollega. Be henne eller honom att prata om något som ligger henne eller honom varmt om hjärtat i tre minuter. Din uppgift är bara att lyssna på vad som sägs, utan att värdera det. Sedan ska du återge det du hörde och få feedback på hur den som blev lyssnad på kände sig hörd. Sedan kan ni växla där båda av er testar de olika rollerna.

Konkreta tips om lyssnande som kan vara bra att tänka på är att det är en fördel att ha ögonkontakt, men stirra inte. Känn in vad som är lagom ögonkontakt med den som du lyssnar på. Vänd dig fysiskt så att du visar med ditt kroppspråk att du är där. Sitt gärna lite framåtlutad så att du riktar din fysik mot den andre. Nyckelord för en bra lyssnare är: närvaro, nyfikenhet, empati, inlevelse,  icke-dömande.

Gör mer rum för lyssnande på jobbet. Det gynnar alla.

Här kan du läsa fler texter av krönikören:

ANNONS
ANNONS

Så tar du ”semester” från Facebook [DagensPS] >

Så rundar du av inför semestern [DagensPS.se] >

Visa vad du går för på Facebook [DagensPS.se] >

Så ringer du ”kalla samtal” [DagensPS.se] >