Krav på fast jobb är en lika stor bromskloss på bostadsmarknaden som höga priser – det stoppar unga från bostadsköp.

ANNONS

Bland unga förstagångsköpare svarar 54 procent att höga priser hindrar dem från att köpa bostad.

Nästan lika många unga, 51 procent, uppger att krav på fast jobb hindrar dem från att köpa bostad.

Krav på fast jobb är alltså en lika stor bromskloss som höga priser, och som stoppar unga från bostadsköp.

Det är Bluestep Bank som står bakom rapporten, där det framgår hela 95 procent av de unga förstagångsköparna under 30 år (18-29 år) upplevt någon form av hinder för att ta sig in på bostadsmarknaden.

Större hinder än kontantinsatsen

Fler av de unga anser att kravet på fast anställning och höga priser är ett större hinder än kontantinsatsen (41 procent) för att ta sig in på bostadsmarknaden.

”Det är helt oacceptabelt att individer nekas bolån bara för att de har valt en annan väg in på arbetsmarknaden än genom en tillsvidareanställning. Särskilt när vi lever i en tid då allt fler vill starta eget eller börja jobba under friare arbetsformer”, säger Sarmad Jawady, bolånechef på Bluestep Bank, i en kommentar.

I Bluestep-rapporten 2021 undersöks även vad svenskarna är beredda att göra för att kunna köpa en bostad.

En tredjedel kan tänka sig sänka sin levnadsstandard för att kunna spara mer.

Låna av släkten går bort

Däremot verkar det vara tabu att ta hjälp av familjen för att skaffa en bostad. Hela 53 procent av svenskarna, mer än hälften, kan inte tänka sig att flytta hem igen för att spara pengar – och för 42 procent är det uteslutet att låna pengar av familjen.

ANNONS
ANNONS

Det är endast 14 procent uppger att lån av familjen är ett alternativ.

”Att be sin familj om ekonomisk hjälp får inte vara det enda sättet för en ung vuxen att kunna köpa sin första bostad. Vi vill att fler ska ges möjlighet att äga sin bostad och då behöver långivare vara flexibla så att inte unga per automatik exkluderas. Tyvärr blir det alltför ofta konsekvensen i dag”, säger Sarmad Jawady.

Läs även: 6 av 10 svenskar: Min bostad är min pension [Dagens PS]