Dagens PS

Klart: Så mycket höjs schablonskatten för ISK

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 22 nov. 2021Publicerad: 23 nov. 2017

Riksgälden har sagt sitt. Så hög avkastning måste du ha nästa år för att finansiera skatten.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Schablonskatten på ISK, investeringskonto och KF, kapitalförsäkring höjs vid nyårsdagen 2018 jämfört med i år. Det beror dels på en skattehöjning på sparande som S/MP-regeringen med stöd av Vänsterpartiet genomdrivit och dels på att statslåneräntan stigit under året.

Riksgälden har nu fastställt statslåneräntan för 30 november som styr beskattning nästkommande år. I år har statslåneräntan fastställts till 0,49 procent, jämfört med 0,27 procent i fjol. Skattehöjningen innebär att tillägget vid beräkningen höjs till 1,00 procent nästa år, jämfört med i år 0,75 procent.

Regeringen har också sedan tidigare infört ett golv för schablonskatten på 1,25 procent. På detta utgår sedan 30 procent skatt, vilket innebär en skatt på 0,375 procent på portföljvärdet vid mätpunkterna under 2017.

Schablonskatten för 2018 blir med regeringens skattehöjning och den ökade statslåneräntan
1,49 procent. På detta utgår 30 procent skatt, vilket innebär en skatt på 0,447 procent på portföljvärdet vid mätpunkterna under 2018.

Det innebär att schablonskatten på sparande höjs med 19 procent under 2018 jämfört med 2017. Ett räkneexempel med en portfölj inom ISK eller KF på 100 000 kronor vid alla mätpunkter under bägge åren ger en skatt på 375 kronor under 2017 och en skatt på 447 kronor under 2018, alltså en ökning med 19 procent.

Schablonskatten måste betalas varje år och även om portföljen minskar i värde. Det kan därför krävas att portföljen genererar en viss mängd utdelningar för att finansiera skatten. Det kommer krävas en direktavkastning i portföljen på 1,49 procent för att finansiera skatten under 2018 jämfört med 1,25 procent under 2017.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS