Enligt en ny undersökning har den yngre generationen tappat tilliten till företag. Många vill se ökat fokus på det humanitära.

ANNONS

Det rapporterar Veckans Affärer. I undersökningen som genomfördes av Deloitte deltog drygt 16.000 personer från 42 länder, där både ”millennials”, alltså personer födda mellan 1983-94, samt generation z, personer födda mellan 1995-2002, svarade på frågorna.

Var fjärde deltagare i studien svarade att de skulle avsluta relationen till ett företag om de inte litade på att företaget skyddar deras data, samt att 38 procent av respondenterna skulle minskade eller avsluta sin relation till ett företag om de ansåg att företaget hade negativ samhällspåverkan, skriver Veckans Affärer.

”Vi ser att personer de facto tar eller avslutar en anställning utifrån om företaget har en agenda som sträcker sig bortom enbart den finansiella aspekten”, säger Josefine Liljeqvist, ansvarig för Human Capital på Deloitte, enligt artikeln.

”Millennials och generation z är värderingsdrivna och vill ge tillbaka till samhället. De lägger gärna sina pengar på företag vars åsikter går i linje med deras egna och tvekar inte att avbryta en relation där meningsskiljaktigheter uppstår”, fortsätter hon.

ANNONS
ANNONS

42 procent fördjupade eller inledde en relation eftersom de ansåg att samhällspåverkan var positiv.