Arbetsförmedlingen slår larm om att kompetensbristen bromsar arbetsmarknaden och Sveriges ekonomiska utveckling.

ANNONS

”Det är färre som kan ta de lediga jobben samtidigt som efterfrågan på utbildad arbetskraft är fortsatt stor. Bristen på kompetens är den främsta anledningen till att utvecklingen på arbetsmarknaden och ekonomin i Sverige hämmas”, säger Anders Ljungberg, tillförordnad analyschef på Arbetsförmedlingen.

Det finns alltså en stort rekryteringsbehov hos företagen, men kompetensbristen är som framgår stor och kan inte möte behoven.

Som Dagens PS kunde berätta på tisdagen med hänvisning till Arbetsförmedlingen fortsätter arbetslösheten i landet att rasa.

I det nya pressmeddelandet skriver AF att bedömningen är att arbetslösheten fortsätter ner i år och nästa år.

Fortfarande är dock långtidsarbetslösheten ett gissel, även om också den sjunker.

I slutet av maj uppgick antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer till 164 000 personer, det vill säga hälften av alla inskrivna arbetslösa.

Dessutom har tiderna i arbetslöshet ökat inom gruppen långtidsarbetslösa där allt fler hamnar ännu längre ifrån arbetsmarknaden.

ANNONS
ANNONS

Det visar sig bland annat genom att antalet arbetslösa som varit utan arbete i mer än 24 månader nu är nära 100 000 personer.

”För att minska det stora antalet långtidsarbetslösa under de kommande åren krävs en kombination av olika insatser inom arbetsmarknadspolitiken, men också inom andra politikområden såsom utbildning. Fler långtidsarbetslösa behöver ta del av insatser för att stärka sina möjligheter. Men ska Arbetsförmedlingen göra mer krävs också mer resurser”, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.