Enligt en ny rapport från arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv upplever sju av tio företag svårigheter att rekrytera.

ANNONS

I undersökningen framgår det att antalet personer som företaget försökt anställa nästan fördubblats, från i snitt sex till tio, på två år, 2019 jämfört med 2021.

Den nya mätningen visar att tre av tio rekryteringsförsök helt fallerar trots stora ansträngningar från företag och samhälle genom bland annat kompetensinsatser.

Det sistnämnda har varit vanligt i samband med korttidsarbete under pandemin.

Under pandemin har fyra av tio företag haft mer svårt att fylla luckorna med rätt kompetens. Nästan vartannat företag vittnar om att deras kompetensbehov förändrats under pandemin.

Här är sektorerna som drabbas hårdast

”Rekryteringssvårigheterna drabbar alla sektorer i näringslivet, och de som drabbats hårdast under pandemin är företag inom rekrytering, omställning och bemanning samt inom besöksnäringen”, skriver Svenskt Näringsliv och konstaterar att kompetensbristen tvingar företag att säga till affärer och uppdrag och hindrar expansion.

”Det här är givetvis allvarligt för det enskilda företaget men också ett hot mot återhämtningen i ekonomin och ytterst den framtida välfärden”, slår Svenskt Näringsliv fast.

Mest problematiskt är det för företag som är på jakt efter medarbetare med eftergymnasial utbildning.

Näst svårast att rekrytera har företag som söker kompetenser motsvarande högskoleutbildning och gymnasieskolans yrkesprogram.

ANNONS
ANNONS

Läs pressmeddelandet.

Lassa ner rapporten: ”Växande rekryteringshinder ett allt större problem – rekryteringsenkäten 2021/2022”.

Läs också: Huggsexa om personal när samhället öppnar upp [Dagens PS]