Island genomförde 2015-2019 två försök med kortare arbetstid med bibehållen lön – och nu kommer resultaten från en studie som visar att det inte ledde till lägre produktivitet.

ANNONS

Det är den brittiska tankesmedjan Autonomy som tillsammans med Islands Association for Sustainable Democracy presenterat en rapport om försöken med kortare arbetstid på ön. 2 500 arbetare fick sin arbetstid förkortad från 40 timmar i veckan till runt 35, vilket representerar runt 1 procent av Islands befolkning, skriver Bloomberg.

Studien visar att ”välmåendet ökade dramatiskt” för de som fick kortare arbetstid. Studien visar också att de anställda inte bara fick behålla sin lön – de lyckades också hålla uppe sin produktivitet och service på samma nivåer.

Bättre balans och lägre stress

Det uppnåddes enligt rapporten då de anställda fick tänka igenom hur de skulle slutföra sina uppgifter på kortare tid – med lösningar som förkortade möten eller att ersätta dem med e-post, ta bort onödiga arbetsuppgifter och ordna om skift.

Fördelarna var stora, framför allt var deltagarna väldigt nöjd med den ökade balansen mellan arbetsliv och privatliv. De hade också lägre stressnivåer.

”Sammanfattningsvis finns det en etablerad och växande mängd bevis som stöder hypotesen att minskningar i arbetstid kan öka produktiviteten och förbättra arbetstagarnas välbefinnande och balans mellan arbete och privatliv. En nyckel till detta är omorganisation av arbetet och etablerad arbetspraxis”, skriver rapportförfattarna.

Kostade inte några pengar

Försöken var intäktsneutrala, det vill säga varken landet eller staden Reykjavik förlorade några pengar på det. Sedan försöken genomfördes har 86 procent av Islands arbetande befolkning antingen flyttat över till kortare arbetstider eller har möjlighet att förhandla om att göra det.

ANNONS
ANNONS

I Finland har statsminister Sanna Marin ställt sig positiv till förslag om kortare arbetstid, och det är en fråga som hennes parti Socialdemokraterna har kongressbeslut på att genomföra. Det är dock inget som hennes koalitionsregering med fyra andra partier aktivt driver som ett förslag, skriver Bloomberg.

Läs mer: Halva befolkningen kan komma att byta bransch