Det säger en analytiker till Nyhetsbyrån Direkt.

Finansnettot hamnade på -39,4 miljoner kronor under kvartalet, mot 18,8 miljoner kronor under tredje kvartalet 2007. Försämringen beror på en högre skuldsättning och orealiserade kundförluster.

Resultatet efter finansnetto landade på 169 miljoner kronor, mot marknadens genomsnittsförväntningar på 175 miljoner, enligt SME Direkt. På rörelseresultatnivå och på omsättningen blev utfallet bättre än marknadens förväntningar.

Rörelsevinsten uppgick till 208 miljoner kronor, mot väntade 204 miljoner, medan omsättningen blev 905 miljoner. Här var 898 miljoner väntade.

”Rapporten är som Intrum-rapporter brukar vara, i linje. Det är lite sämre än väntat på resultatet efter skatt på grund av ett sämre finansnetto, vilket beror på lite högre gearing i det tredje kvartalet jämfört med det andra”, säger han.

ANNONS
ANNONS

På den positiva sidan är att inga nedskrivningar av portföljvärden gjorts, nämner analytikern.