Inflationen i Sverige skenar men fackförbundet LO varnar i ny konjunkturrapport för att det är ”fel läge att strama åt”.

ANNONS

”Prisökningarna kommer att avta när energipriserna spridits genom alla led”, heter det bland annat i LO-rapporten.

Under tisdagen kom inflationssiffran i Sverige in för maj, den låg på oväntat höga 7,2 procent – den högsta siffran på 31 år.

Det här har fått flera experter att öka pressen på Riksbanken att agera snabbt, däribland Swedbank:

”Efter majsiffrorna så är Riksbankens inflationsscenario som låg till grund för räntebanan vid aprilmötet helt klart föråldrad. När det gäller kärninflationen är skillnaden nu 0,63 procentenheter”, skriver Swedbank bland annat i en kommentar och betonar att Riksbankens åtgärder brådskar.

LO:s ekonomer anser att situationen är hanterbar och förväntar sig att inflationen (KPIF) i år blir 6,0 i snitt på årsbasis för att sjunka till 3,0 under nästa år.

”Vi tror inte att inflationen biter sig fast på en för hög nivå, utan att prisökningarna kommer att avta när energipriserna spridits genom alla led. Men det tar tid och tolvmånaders jämförelserna blir inte markant lägre förrän minst ett år efter att de stora prisökningarna startade (baseffekten), det vill säga i början av 2023.”

LO:s experter spår också att tillväxten i BNP i år på helåret blir 1,5 procent och 1,1 procent 2023.

ANNONS
ANNONS

LO:s prognos är att långtidsarbetslösheten förblir hög även under nästa år och i första han drabbar grupper med språkförbistringar och kort utbildning.

”Så länge arbetslösheten ligger på närmare åtta procent kan arbetsmarknaden som helhet inte beskrivas som het. Samtidigt rapporteras tydliga rekryteringssvårigheter till vissa yrken och branscher. LO-ekonomerna anser att det behövs kraftfulla åtgärder för att minska arbetslösheten och säkra kompetensförsörjningen”, heter det i rapporten.

Läs även: Larm: Kompetensbristen hämmar Sverige [Dagens PS]