”Industrikonjunkturen står på allt fastare mark”, skriver Swedbank och Silf, som tar fram inköpschefsindex, i ett pressmeddelande.

ANNONS

Inköpschefsindex bygger på intervjuer med cirka 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin. Ett indextal över 50 anses tyda på tillväxt inom industrin.

Produktion stod för det största positiva bidraget till PMI och förklarar halva uppgången, men samtliga delindex, med undantag för lager, bidrog.

Delindex för sysselsättning steg marginellt till 50,3. Det talar enligt Swedbank och Silf för att företagen prioriterar en förbättrad produktivitet.

Inköpschefsindex för Tyskland steg också, till 52,7 i november. I oktober var index 51,7.

ANNONS
ANNONS

Det är något högre än den preliminära siffra som presenterades häromveckan, och den högsta nivån sedan juni 2011.