Dagens PS

Hushållen allt mindre förmögna – trots sparande

Pil
Hushållens förmögenheter går ner. Men det gör också lånandet. Samtidigt sparar vi mer. (Bild: Pixabay)
Malin Beeck
Malin Beeck
Uppdaterad: 17 nov. 2022Publicerad: 17 nov. 2022

Samtidigt som hushållen lånar allt mindre pengar så sjunker också den så kallade nettoförmögenheten, visar statistik som SCB har tagit fram. Det sker trots att vi lägger allt mer på vårt sparande.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Hushållen lånar allt mindre pengar, visar statistik som Statistiska Centralbyrån SCB har tagit fram. Tredje kvartalet 2022 lånade vi i Sverige sammantaget 33 miljarder kronor, den lägsta summan på åtta år.

Nicolai Nystrand, ekonom och statistiker på Finansräkenskaperna, säger i ett pressmeddelande att det här sannolikt är en reaktion på räntehöjningarna och den ekonomiska osäkerheten.

Den årliga tillväxttakten i lån uppgick till 5,2 procent, vilket är en procentenhet lägre än föregående kvartal. I dag uppgår hushållens samlade lån till 5 194 miljarder kronor.

Samtidigt sjunker den samlade finansiella nettoförmögenheten på grund av prisnedgången på bostadsrätter och nedgången på börsen. Sedan utgången 2021 har nettoförmögenheten minskat med 16 procent, skriver SCB

Minskad förmögenhet i hushållen

Hushållens tillgångar i bostadsrätter uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 3 148 miljarder kronor, vilket var en minskning med 134 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal.

Hushållen nettoköpte aktier för 16 miljarder samtidigt som de nettosålde fonder för 6 miljarder kronor. Hela året har nettosparandet på bankkonton varit stora och ökat. Trenden fortsatte i tredje kvartalet även om takten slog av.

De två första kvartalen 2022 hade hushållen ett högt nettosparande på bankkonto och under tredje kvartalet fortsatte hushållens inlåning att öka men inte i lika stor utsträckning som tidigare kvartal under året.

Sparandet ligger trots allt på rekordhöga nivåer. Under det tredje kvartalet nysparade hushållen 106 miljarder kronor, enligt SCB. Räknar man bort skulderna rör det sig om 76 miljarder. Det var ett rekordhögt finansiellt sparande för ett tredje kvartal.

ANNONS

Till viss del beror siffran på att vi i lägre mån har belånat oss. Sparandet har varit högt under alla tre kvartal 2022. Hittills i år har vi sammanlagt sparat 357 miljarder.

Läs också:

Miljoner svenskar får sänkt skatt vid nyår

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS