Fastighetsbolaget Hemsö köper 15 vård- och äldreomsorgsfastigheter till ett sammanlagt värde av 100 miljoner euro, motsvarande 880 miljoner kronor. Fastigheterna ligger till hälften belägna i Helsingforsområdet och resten i andra större finländska städer, enligt ett pressmeddelande.

ANNONS