Står för 15 procent av möbeljättens total handel.

ANNONS

Ikea ökade försäljningen med 5,8 procent i Storbritannien under räkenskapsåret som avslutades den 31 augusti.

Sett till absoluta tal hamnade försäljningen på 1,8 miljarder pund, motsvarande 19,8 miljarder kronor.

Under året har Ikea lanserat en ny hemsida som nu står för 15 procent av den totala försäljningen. Bolaget har tack vare den ökade försäljningen även tagit 0,5 procent i marknadsandelar och är ett steg närmare målet om 15 procent år 2027.

Vad gäller antalet jobb så har 1 000 tillkommit under året och Ikea har nu sammantaget 10 900 anställda i landet. Ytterligare 850 jobb är planerade när man öppnar två nya butiker i år.

ANNONS
ANNONS

Ikea har funnits i Storbritannien sedan 1987, vilket gör det innevarande året till ett 30-årsfirande.