Nya regeringen river upp förslaget om ändringar av reseavdraget som skulle varit bättre för miljön och som SD varit ensam om att döma ut.

ANNONS

Christer Ljungberg, trafikforskare på Trivector, kallar i Dagens Industri regeringens besked för ”en fullständig katastrof för miljön och klimatet”.

Tidningen berättar att sju av åtta riksdagspartier så sent som i somras enades om att reseavdraget behövde ändras.

Bara Sverigedemokraterna var då emot förslaget.

Men nu skrotar den nya regeringen, där SD är stödparti, förslaget som syftade till att ge skattelättnader för arbetsresor.

Regeringen deklarerar att det gamla systemet för reseavdrag fortsätter gälla, dock med högre milersättning för bilägare, berättar Di.

Ökad biltrafik och mer utsläpp med gamla reseavdraget

I artikeln är kritiken hård och det varnas för sämre miljö med ökad biltrafik och ökade utsläpp.

”Allt det som miljöorganisationer och trafikengagerade har jobbat för i 30 år sopar de nu under mattan”, säger exempelvis Jens Forsmark, Naturskyddsföreningens expert, till Di där Christer Ljungberg på Trivector och de andra kritikerna konstaterar att allting som man kämpat för nu kullkastas.

Fler forskare stämmer in i kritiken och i regeringens egen promemoria framgår det att färre kommer att få ta del av skattelättnaderna i reseavdraget, samtidigt som kostnaden för staten blir högre.

ANNONS
ANNONS

Där till höjs varningsflagg för ökat fusk med reseavdraget.

Det väntas även slå mot företag som vill minska sina utsläpp och i ett bredare perspektiv hota Sveriges klimatmål.

Läs mer: Regeringen vill höja reseavdrag för pendlare [Dagens PS]