Trots att målgruppen till stor del jobbar i finansbranschen klarade skjorttillverkaren Eton den ekonomiska krisen med glans.

ANNONS

Och i år ser omsättningen ut att öka med hela 25 procent.

– Vi ska inte klaga, säger Hans Davidson, vd för Eton Fashion och barnbarn till dess grundare.

I det färska årsbokslutet redovisar han en vinst efter finansiella poster på 8,7 miljoner kronor för 2009, att jämföra med vinsten på 3,5 miljoner året före. Omsättningen steg med fyra procent till 208 miljoner kronor.

Tillväxten är enligt Davidson ett resultat av att Eton, med huvudkontor i lilla Gånghester i Borås kommun, har tagit marknadsandelar.

– Vi har fått rätt mycket nya kunder, och de kunder som vi har köper betydligt mer och tar bort andra leverantörer, säger han.

Lågkonjunkturer brukar inte drabba Eton särskilt hårt, uppger Davidson. Även om Eton är dyrare än många andra märken, är inte skjortor det första som kundkretsen skär ner på.

– Är det lågkonjunktur så vill man inte visa att man har dåligt med pengar, utan då köper man för att se fräsch ut. Men man kanske inte köper möbler och kapitalvaror på samma sätt.

På senare år har en lång rad Hollywoodstjärnor setts bära Etonskjortor. Och nu tycks Eton på allvar vara på väg att etablera sig i det stora landet i väster.

– Den nordamerikanska marknaden utvecklas väldigt kraftigt, vi har haft en 45-procentig ökning där, säger Hans Davidson.

ANNONS
ANNONS

Även övriga marknader, förutom Irland, växer och totalt har Etons omsättning ökat med 20–25 procent hittills i år.

Det innebär att den prognos som anges i årsredovisningen, som undertecknades i början av maj, redan är på tok för låg. Den säger att omsättningen väntas öka med fem procent under helåret 2010.

– Jag skulle tro att vi kommer att hamna på ungefär 25 procent, säger Davidson.