Drygt hälften av fondspararna uppger att de har sett över sitt fondsparande under de senaste veckorna. En stor majoritet av fondspararna har inte ändrat i sitt långsiktiga fondsparande eller sitt regelbundna sparande till följd av börsturbulensen.

ANNONS

Det är ett par av slutsatserna från Fondbolagens förenings undersökning som publiceras i dag.

Kantar Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening frågat 1 131 fondsparare om de förändrat sitt fondsparande till följd av de senaste veckornas börsturbulens. Över hälften av de tillfrågade, 53 procent, uppger att de har sett över sitt fondsparande de senaste veckorna.

Av de tillfrågade fondspararna säger 87 procent att de inte har ändrat i sitt långsiktiga fondsparande till följd av de senaste veckornas börsturbulens. Andelen är något högre bland kvinnor (89 %) än hos män (85 %).

ANNONS
ANNONS

12 procent uppger att de har gjort ändringar i sitt långsiktiga fondsparande. 1 procent vet inte om de har gjort någon förändring.