Men finansminister Anders Borg (M) låter inte jätteimponerad över nattens lösning när han anländer till dagens möte i Bryssel.

ANNONS

”Det är som vi har väntat: en kompromiss som för det här framåt, men som inte ger någon förtroende-boost till Europa”, säger Borg.

”Det är bra om vi får en lösning och man får på plats en bankunion. Men det förefaller bli en väldigt komplex lösning och jag är väl inte helt övertygad om att det här är en struktur som bygger förtroende för det europeiska banksystemet.”

I dag ska EU:s finansministrar försöka hitta en kompromiss där samtliga aspekter av att stänga ner banker finns med. Dit hör frågor om vem som ska bestämma om en krisbank eller annan långivare ska avvecklas och hur det ska ske.

”För svensk del kvarstår ju slutsatsen att det kommer förmodligen dröja rätt länge innan vi går med i den här bankunionen”, säger Borg.

Vad blir det viktigaste för dig i dag?

ANNONS
ANNONS

”Ja, det är ju att säkra att vi som står utanför kan få en rimlig ställning och lösning på våra bekymmer så att vi inte blir betalningsansvariga för de misstag som begås i bankunionen.”

Borg tror att finansministrarna har goda förutsättningar att nå en lösning.

”Men vi är naturligtvis beredda att fortsätta förhandla så länge som det behövs.”

EU-kommissionären Olli Rehn, som ansvarar för ekonomiska och monetära frågor, var, till skillnad från Borg, nöjd med nattens uppgörelse.

”I natt har vi nått ett viktigt genombrott i att bygga en bankunion för Europa”, sade han.

Rehn ansåg att uppgörelsen banar väg för att EU:s finansministrar ska lyckas nå en kompromiss senare i dag.

ANNONS
ANNONS

Nattens uppgörelse innebär att bankerna ska finansiera stängningarna av krisbanker. Pengarna, som beräknas kunna växa till kring 55 miljarder euro på tio år, ska läggas i en fond. Om det inte finns tillräckligt mycket kapital i fonden ska regeringar kunna ta ut mer av bankerna via olika avgifter. Räcker inte det ska även offentliga medel kunna pumpas in i fonden.

Om en regering inte har tillräckligt med pengar för att avveckla en bank ska den kunna låna i eurozonens räddningsfond ESM, på liknande vis som Spanien gjorde 2012 för att rädda landets krisbanker.

Den nya fonden som skapas kallas Single Resolution Fond (SRF), och den ska vara helt uppbyggd till 2025. Efter det ska fonden självt också kunna låna pengar till krisinsatser.

Nattens uppgörelse ses som en seger för Tyskland. I det längsta har landet bromsat en uppgörelse som innebär att länderna i eurozonen ska dela på kostnader för att avveckla banker på andra håll i valutaområdet.