Åtgärderna är en följd av Lux Leaks-skandalen i fjol, då det visade sig att mängder av multinationella företag lyckats förhandla sig till låga skatter i framför allt Luxemburg. För att komma åt problemet föreslog EU-kommissionen i våras att alla liknande förhandsbesked i skatteärenden framöver ska delas automatiskt mellan EU-länderna – något som nu är på gång.

ANNONS

En av de återstående frågorna att reda ut gäller hur gamla besked som skattemyndigheterna också ska behöva informera om.

”Det diskuteras hur lång tid tillbaka man ska utbyta retroaktiva besked. Jag är säker på att vi kommer att komma fram till en kompromiss som är acceptabel”, säger finansminister Magdalena Andersson (S) på väg in till mötet.

”Det här är ju ett viktigt steg på vägen. Sedan kom ju också OECD:s Beps-arbete (Base erosion and profit shifting) i går med förslag där vi på en global nivå också försöker arbeta för att minska skatteundandragande. Det tillsammans är naturligtvis viktiga steg framåt. Här har det ju faktiskt hänt mycket efter finanskrisen som är positivt, för att minska möjligheterna till skatteundandragande och skatteflykt”, säger Andersson.

ANNONS
ANNONS