Elpriserna i södra Sverige når nya rekordnivåer. Det beror bland annat på de höga priserna på utsläppsrätter.

ANNONS

Trots sommarvärme i södra Sverige slår elpriserna nya rekord på elbörsen Nord Pool – där handeln styr pris­sättningen för många av Sve­riges elkonsumenter.

I elprisområdet SE4, som omfattar södra Sverige, nådde dygnsmedelpriset den 12 augusti upp till 106,3 euro per MWh.

Nytt rekord

Enligt konsultföretaget Sweco är det 5 euro/MWh högre än det tidigare rekordet som sattes i februari 2012.

Bakom prisökningen finns en rad förklaringar.

”Orsaken är sannolikt främst de höga priserna på kontinenten där både utsläppsrätter och bränslen som naturgas och kol skjutit i höjden. Men även det faktum att den nordiska vattenkraf­ten fått se en ovanligt försva­gad hydrologisk situation bidrar”, säger Gustaf Rund­qvist Yeomans, elmarknads­analytiker på Sweco till Di.

Ökningen syns även på terminsmark­naden där aktörer kan säkra elpriserna. För nordisk el, Q4­21, låg det förra veckan på 61,9 euro/MWh och är det högsta på tio år.

Även Arne Bergvik, chefsanalyti­ker på kraftbolaget Jämtkraft bekräftar bilden av ökande elpriser.

”Efter de rekordlåga elpri­serna under våtåret 2020 sti­ger elpriserna rejält i Norden. Vi tar nu igen en del av det senaste årets kraftiga pris­uppgång i Europa, där elpro­duktion har blivit betydligt dyrare de senaste åren”, säger han.

ANNONS
ANNONS

Höga priser framöver

Samtidigt lär det inte bli någon prisnedgång framöver.

”Jag tror elpriserna kommer att fortsätta stärkas. Delvis på grund av att det höga utsläpps­rättspriset troligtvis är här för att stanna och delvis för att återhämtningen i världseko­nomin, och därmed priserna på kol och gas, bör fortsätta”, säger Arne Bergvik.

Läs mer: Elpriset i Sverige på högsta nivån på tio år