Många betalar för mycket för fjärrvärmen visar en ny rapport. Många fjärrvärmebolag har orimligt hög lönsamhet, något som i slutändan går ut över kunderna som betalar för höga avgifter.

Idag står fjärrvärme för halva Sveriges uppvärmning och det är framförallt en vanlig uppvärmningsmetod i flerbostadshus, så som bostadsrättsföreningar. Hela 90 procent av den energi som användes i flerbostadshus 2019 kom från fjärrvärme och totalt är det nästan fyra miljoner som får sin uppvärmning via fjärrvärmenäten.

Fastighetsägarnas nya rapport visar att många av dessa betalar för mycket för fjärrvärmen.

Fjärrvärmedistribution är ett naturligt monopol men däremot sker prissättningen på affärsmässiga grunder vilket gör att kunden hamnar i underläge. Fastighetsägarna har tidigare uppmärksammat fjärrvärmebolagens höga lönsamhet. Den senaste rapporten visar att vinsterna är fortsatt höga.

”Företag på en monopolmarknad bör inte ha en så hög avkastning över en längre period. I praktiken innebär det att många fjärrvärmekunder betalar en orimligt hög taxa”, säger David Björnberg på Fastighetsägarna i ett pressmeddelande.

I rapporten redovisas avkastningen på totalt kapital för samtliga fjärrvärmebolag under perioden 2014 till 2018. 19 av bolagen har en genomsnittlig avkastning som är högre än 10 procent. Värmevärden i Hofors AB hade högst avkastning av alla på 24,1 procent och flera andra bolag hade en genomsnittlig avkastning på över 15 procent. Däribland Norrenergi och Södertörn Fjärrvärme som står för fjärrvärme i Stockholms kranskommuner.

ANNONS
ANNONS

Enligt Fastighetsägarnas rapport har nästan samtliga bolag med högst avkastning även en mycket god soliditet.

”Många bolag menar att höga vinster ska finansiera framtida investeringar. Det är ett argument som inte håller när man granskar siffrorna noggrannare. Bolagen med högst avkastning har goda möjligheter att finansiera investeringar med hjälp av lån”, säger David Björnberg.

Läs hela rapporten här.

Läs mer: Gammal lag kan leda till chockhöjda bostadsavgifter [Dagens PS]