Elbolagen blir vinnare medan konsumenterna får stå för notan med regeringens förslag, anser remissinstanserna.

ANNONS

Förslaget går ut på att låta energiföretagen höja elnätspriserna igen, skriver TT i en artikel på SvD.

Det har inte fallit i god jord hos remissinstanserna. I remissvaren till propositionen riktas hård kritik mot lagförslaget, däribland från flera konsumentorganisationer men även Konkurrensverket och till och med Energimarknadsinspektionen (EI), som är regeringens egen tillsynsmyndighet, avstyrker det, enligt nyhetsbyrån.

EI konstaterar att elnätsföretagen redan har ”kostnadstäckning för sina investeringar i den nuvarande regleringen vilket gör att förslaget endast leder till utökade vinster”.

Notan: Cirka 28 miljarder kronor

Bostadsorganisationen Bostadsrätterna konstaterar å sin sida att kunderna riskerar få betala ett dyrt kalas, runt 28 miljarder kronor, och det handlar inte alls om att elnätskunderna gynnas som det kommit att framstå, heter det i kritiken som även Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, Villaägarna med flera delar, enligt TT.

Regeringen har omarbetat ett tidigare förslag, som oppositionen dömde ut, men kritiken haglar även denna gång..

”m man nu tillför regler utan krav på reella motprestationer i form av ökade investeringar i ökad nätkapacitet finns det en uppenbar risk att detta rättfärdigar maximalt utnyttjande av möjligheterna och bara ökar vinsterna. Företagen kan försvara sig med att man bara följer gällande regler”, skriver Ekonomihögskolan vid Lunds universitet om lagen.

Branschorganisationen Elbolagen är inte oväntat av en annan uppfattning.

ANNONS
ANNONS

Läs hela TT-artikeln på SvD.se.

Läs även: Bor du på rätt ställe? Här är elpriset rekordlågt [DagensPS.se] »