Günther Mårder är i dag vd för Företagarna och Lundgren var tidigare partiledare för Moderaterna (1991-1994); han var även biträdande finansminister, skatteminister och idrottsminister. Numera är Bo Lundgren vice ordförande i Sparbanken Skåne.

ANNONS

I en tv-intervju från Almedalen med Affärsvärlden efterlyser både Günther Mårder och Bo Lundgren – som precis medverkat i tidningens paneldebatt – ett återinförande av fastighetsskatten. Mårder anser att det ska vara ”en rejäl” fastighetsskatt och i likhet med Bo Lundgren tror han att det kan skapa reformutrymmen och bana väg för att skattesänkningar för höginkomsttagare.

”Det skulle förmodligen politiskt vara en utmaning (…) Det ger naturligtvis stora skatteintäkter och det borde användas direkt till att sänka skatten på de högsta inkomsterna i Sverige”, säger Günther Mårder i AFV:s tv-intervju från Almedalen.

”Det ska vara lättare att bygga upp en förmögenhet på arbete i stället för på fastigheter”, resonerar Mårder och får stöd av Lundgren, som tycker att exempelvis skattetrycket på entreprenörer är snedvridet.

”Vi har ju i dag sämre beskattning på entreprenörer och företagande rent generellt”, säger Lundgren.

Mårder föreställer sig att en kännbar fastighetsskatt kan förändra företagsklimatet i landet.

”Det skulle frigöra kapital i samhället för i dag så ligger väldigt mycket låst, fingerade pengar som finns i fastighetsvärden som är uppblåsta till följd av det system som vi haft och som stimuleras av kraftiga ränteavdrag och i kombination med minusräntor”, säger Mårder.

ANNONS
ANNONS

”Vi behöver återinföra fastighetsskatten, det skapar utrymme för att ta bort den här extra marginalskatten, värnskatten och annat som vi har så att vi får en bättre fungerande ekonomi”, slår Bo Lundgren fast.