Den 1 augusti i år infördes ett nytt tak för hur mycket vinstskatt du får skjuta framför dig. Nu finns det risk för ekonomisk smäll för de som planerar att sälja och samtidigt skjuta upp stora vinstskatter.

annons
annons

Den 1 augusti 2020 infördes ett tak på tre miljoner för den som vill skjuta upp vinstskatten vid bostadsförsäljning. Nästa år ska allt överstigande tre miljoner in till Skatteverket. Det skriver Privata Affärer. Något som riskerar att skapa en ny inlåsningseffekt på bostadsmarknaden.

1 450 000 kronor var taket för vinstskatt före den 21 juni 2016. Efter det slopades taket helt fram till den 31 juli 2020. Det gick alltså under en period på drygt fyra år att skjuta upp obegränsade belopp i vinstskatt, mot att man betalade uppskovsränta.

Läs mer: Uppskovsräntan slopas i januari 2021 [Dagens PS] 

Många har betydligt högre vinstskatter uppskjutna

Från och med 1 augusti 2020 infördes återigen ett tak för uppskov, nu på tre miljoner kronor. En förändring i villkoren som varit i princip omöjlig att förutspå, skriver Privata Affärer. Många bostadsägare, främst i Stockholm, Göteborg och Malmö har betydligt högre uppskjutna vinstskatter än så.

Med andra ord riskerar den som planerar att sälja och samtidigt har stora uppskjutna vinstskatter att åka på en rejäl ekonomisk smäll.

Det är inte ovanligt att bostäder i de tre storstäderna säljs med flera miljoner i vinst och många väljer att skjuta upp inbetalningen av skatten för att finansiera det nya boendet. Idag är vinstskatten på en såld bostad 22 procent, vilket blir mycket pengar när bostadsmarknaden blomstrar.

Skapar inlåsningseffekt

”Om ett par äger en bostad gemensamt, 50 procent var, och har haft uppskov sedan tidigare på till exempel 1 miljon kr, läggs vinsterna från tidigare försäljningar ihop med den nya vinsten, när bostaden säljs. Men det kan från och med nu aldrig vara över 3 miljoner kr som skjuts upp. Teoretiskt sätt skapar det en inlåsningseffekt. Om du har ett uppskov på 6 miljoner kr och gör en ny vinst på 2 miljoner kr, är den sammanlagda vinsten 8 miljoner kr, men uppskovet gäller bara för 3 miljoner. Då måste vinster för 5 miljoner skattas av till 22 procent”, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

ANNONS
ANNONS

Privata Affärer skriver att paret i Johan Schaumans exempel ska då betala in 1 100 000 kronor i skatt nästa år. Det har inte gått att förutspå eftersom taket avskaffades för mer än fyra år sedan.

Läs hela artikeln här.