Uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning slopas nästa år, det meddelar regeringen.

De nya reglerna ska gälla från och med januari 2021 föreslår regeringen. Både befintliga och framtida uppskov ska omfattas av de nya reglerna.

Regeringen skriver att syftet med den föreslagna förändringen är att öka rörligheten på bostadsmarknaden genom att minska inlåsningseffekterna. Nyttjandet av bostadsbeståndet behöver förbättras för att människor ska kunna flytta dit jobben finns.

ANNONS
ANNONS

Idag betalar den som sålt en privatbostad med vinst och köper en ny bostad, och som under vissa förutsättningar får göra uppskov, cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet varje år.

Sedan 1 augusti 2020 är taket på uppskjuten vinstskatt tre miljoner kronor.

Läs mer: Varningssignalerna bostadsrättsägare måste känna till [Dagens PS]