SEB:s boprisindikator tappar fart i juli och bankens privatekonom konstaterar att det nu är ”en tydligare avmattning” på bostadsmarknaden i Sverige.

ANNONS

SEB:s Boprisindikator minskar med 3 enheter i juli, från 65 till 62, en avmattning alltså.

På regional nivå ligger indikatorn mellan 55 och 68 enheter, enligt ett pressmeddelande på måndagsmorgonen.

Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor stiger och ligger på 8 procent, en procentenhet högre än förra månaden.

”Efter en lång period av kraftigt stigande bostadspriser börjar vi nu se en tydligare avmattning på bostadsmarknaden med en svalare prisutveckling. En bild som nu också bekräftas av hushållens något kyligare framtidstro. Den politiska turbulensen verkar inte fått något större genomslag, och det mesta pekar på att vi kommer att se en lugnare prisutveckling de kommande månaderna”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Det tror hushållen om reporäntan

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå ökar och ligger i juli på 0,49 procent.

Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

”Riksbanken inledde juli månad med ett tydligt besked om att reporäntan kommer att ligga kvar på noll procent under hela prognosperioden som sträcker sig till slutet av 2024. Ett besked som hushållen inte fullt ut tror på utan istället har en högre förväntansbild om ett år. Man kan hoppas att hushållen tar höjd för samma ränteskillnad i boendeekonomin och bygger upp goda marginaler inför framtiden”, säger Américo Fernández.

Demoskop utför undersökningen på uppdrag av SEB.

ANNONS
ANNONS

Den aktuella boprisindikatorn baseras på cirka 1 000 webbintervjuer.

Undersökningen genomfördes 29 juni till 6 juli.

Läs även: Så får du lägre ränta på ditt bolån [Dagens PS]