Styrelser i bostadsrättsföreningar får det nu lättare att undvika spridning av corona på årsmöten. Nu i april träder en ny tillfällig lag i kraft och det finns nedladdningsbara mallar för hur detta ska hanteras.

Sedan den 15 april finns en tillfällig lag som utökar rättigheterna till poströstning och att använda ombud. Detta för att så få som möjligt ska behöva drabbas av coronaviruset. Lagen gäller till sista december.

”Det är ett välkommet beslut och vi är glada över att regeringen har hanterat ärendet på ett snabbt sätt sedan vi på Riksbyggen och branschkollegor tidigt uppmärksammat problematiken”, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad till Riksbyggens hemsida.

ANNONS
ANNONS

Reglerna gäller för bolag och föreningar. Det här påverkar styrelsen i bostadsrättsföreningar på flera sätt. Exempelvis får vem som helst, även utanför styrelsen, agera ombud och ett ombud får representera flera medlemmar. För att underlätta för styrelsen om exakt hur man ska göra för att följa den nya lagen.

Fastighetsägarna har tagit fram mallar för fullmakt när det gäller ombud och mallar för poströstning.