Att en byggnad är helt ny är ingen garanti för att radonnivåerna skulle vara för höga. ”Mät radonhalten även om huset är helt nytt”, säger Radonova.

Radonova har genomfört mätningar som visar att man inte behöver vara skyddad enbart för att bostadsrätten är av nyare datum. Databasen är solid. 148 000 mätningar har genomförts.

”Vår statistik visar att betydligt fler borde mäta radonhalten. På senare år har vi visserligen blivit bättre på att bygga radonsäkra hus men det finns god anledning att mäta radonhalten även om huset är helt nytt”, säger Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova laboratories i ett pressmeddelande.

2,5 procent av flerfamiljshusen byggda mellan år 1980 och 2019 har årsmedelvärden på över referensvärdet 200 becquerel per kubikmeter. Hos äldre flerfamiljshus ligger siffran på 17,4 procent av husen byggda mellan år 1900 och 1979 har förhöjda radonvärden. I nyare enfamiljshus hade 9,5 procent av husen förhöjda radonvärden. I äldre enfamiljshus framkom det förhöjda värden på 31,1 procent av husen.

Ibland har det uppmäts hus med ett värde på över 1 000 becquerel. Det förrädiska med radongas är att den är luktfri och osynlig. Därför är det enbart mäta som gäller. 230 000 svenskar får varje år lungcancer på grund av förhöjda radonvärden.. Med tanke på coronavirusets spridning är det extra viktigt att inte drabbas av ytterligare en sjukdom.

”Med tanke på att lungcancer har en hög dödlighet kan det kännas som radonfrågan borde vara högre upp på agendan än vad vi hittills sett. Kunskapen finns där och det finns i dag inga ursäkter att blunda för radon som en hälsorisk”, menar Tryggve Rönnqvist.

ANNONS
ANNONS

Läckage från marken, vatten från egen brunn och blå lättbetong (finns på vissa äldre byggnader) är riskfaktorer för höga radonhalter.