I maj går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, upp med 2,2 procent. Bostadsrättsindex ökar med 1,0 procent och villaindex med 3,0 procent.

Det skriver Valueguard i sin senaste månadsrapport.

Såväl bostadsrättsindex som villaindex stiger i samtliga tre storstäder. I Stockholm är uppgången 0,9 respektive 2,2 procent, i Göteborg är den 0,7 respektive 2,1 procent och i Malmö är ökningen 1,8 respektive 3,5 procent.

Justerat för säsongseffekter ökar HOXSWE med 2,3 procent medan bostadsrättsindex för riket stiger med 1,4 och villaindex med 2,7 procent.

ANNONS
ANNONS

”Vi har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrätter under första halvan av juni i Stockholm och Göteborg. De stiger i båda rikets största städer, med 1,0 procent i Stockholm och 0,8 procent i Göteborg”, skriver Valueguard.

Antalet försäljningar i riket under maj ligger ungefär 15 procent lägre än i fjol. I Stockholm ligger antalet försäljningar än lägre, med mellan 25 och 30 procent färre försäljningar än i maj i fjol för både bostadsrätter och villor. Jämfört med 2018 är antalet försäljningar i riket i princip oförändrat.

Marknad 1 månad 3 månader
HOX Sverige 2,2% -0,3%
Bostadsrätter Sverige 1,0% -3,4%
Villor Sverige 3,0% 1,7%