Det är många som funderar på hur balkong, uteplats och altan kan utnyttjas mer. Det är inte helt ovanligt att styrelsen får förfrågningar från föreningsmedlemmar som vill glasa in sin balkong eller altan. Bostadsrätterna går igenom vad som gäller och vad styrelsen bör tänka på.

En medlem har stor frihet att göra ändringar inuti sin bostadsrätt, där kan styrelsen bara neka ändringar som de befarar kan orsaka påtaglig skada eller olägenhet i föreningen. Men utanför lägenheten är det i princip inte tillåtet att utföra några ändringar alls utan föreningens tillstånd.

Det räcker med andra ord inte med styrelsens tillstånd om en medlem vill göra större förändringar som påverkar huset eller marken. Då krävs föreningsstämmans tillstånd.

Det är dock inte ovanligt att marken upplåtits med bostadsrätten när det kommer till rashusföreningar. Det betyder att bostadsrättshavarna har viss rätt att utföra åtgärder på marken. Till exempel kan medlemmarna då anlägga en enklare uteplats och sätta upp staket med förutsättning att förändringen inte är väsentlig. Men det är inte tillåtet att borra i fasaden eller att sätta upp ett växthus utan tillstånd.

Hur ska styrelsen tänka?

Det är viktigt att beslutsgången följs för att det ska bli rätt. Styrelsen bör först och främst göra klart för sig om marken tillhör föreningen eller är upplåten med bostadsrätten. Inglasning kräver bygglov eller bygganmälan.

Oavsett om det gäller föreningens mark eller balkong krävs det att en stämma beslutar i frågan. Grannar, vars lägenheter kan påverkas negativt, ska bli tillfrågade innan stämman om de är för eller emot åtgärden.

Röstar alla berörda ja och lämnar sina godkännanden krävs det endast enkel majoritet som röstar ja på stämman. Det krävs däremot att en kvalificerad majoritet, 2/3, röstar ja samt hyresnämndens godkännande om någon säger nej till åtgärden.

ANNONS
ANNONS

För bostadsrätter där marken ingår kan styrelsen besluta om åtgärden får göras. Men de måste först kontrollera med grannarna bredvid om de har något emot den. Säger någon emot måste beslutet fattas av en föreningsstämma och då gäller att majoriteten, 2/3, röstar ja. Precis som när marken är föreningens.

Beslut måste fattas innan medlemmen kan påbörja arbetet med inglasningen.

Vem ansvarar för inglasningen?

Om det inte står i stadgarna att medlemmen ansvarar för eventuella kostnader för att montera ner inglasningen vid underhåll bör föreningen skriva avtal med medlemmen. Det bör även stå vad som gäller om medlemmen flyttar.

Det här gäller för:

Markis eller parabol
Det krävs tillstånd av föreningen om medlemmen behöver borra i fasaden. Parabolen måste fästas säkert och aldrig utanför ett balkongräcke exempelvis. Ibland finns det riktlinjer för vilka färger som gäller för markiser.

Inglasning
Vid större förändringar måste beslut fattas på en stämma. Inglasning kräver dessutom bygglov eller bygganmälan.

ANNONS
ANNONS

Vindskydd
Enklare vindskydd som inte behöver fästas i fasaden är ofta tillåtet. Kontrollera alltid om det finns direktiv, vad gäller färger exempelvis, i trivselregler eller stadgar.

Läs hela artikeln här.

Läs även: Nu sker många bostadsrättsaffärer – se upp för det här [Dagens PS]