Radonmätning kan bara utföras under den kalla årstiden, det vill säga mellan oktober och april. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att mäta radon och vidta åtgärder om det krävs.

Det är Miljöförvaltningen som bedriver tillsyn av radom och förr eller senare kommer att kontrollera radonarbetet i alla flerbostadshus. Det skriver Fastighetsägarna.

Radon går endast att upptäckas genom mätning då det är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. Radonhalten kan variera kraftigt under ett dygn eller från dygn till dygn därför ska man helst mäta genom långtidsmätning i minst två månader.

Kontrollera att ventilationen fungerar först

Den som är ansvarig för radonmätningen bör kontrollera att ventilationen fungerar som den ska innan mätningen. Mätningen går till så att man beställer mätpuckar av ett ackrediterat mätbolag och placerar själv ut dem i fastigheten enligt anvisningar. Hur de ska placeras ut beror på typen av fastighet. I ett flerbostadshus ska alla lägenheter med markkontakt mätas samt 20 procent av övriga bostäder i varje huskropp.

Mätpuckarna skickas tillbaka till mätfirman tillsammans med ett protokoll efter minst två månader, när mättiden är slut. Resultatet kommer efter några veckor.

Så ofta behöver man mäta

Strålskyddsmyndigheten rekommenderar radonmätning vart tionde år eller efter ombyggnationer. Ventilation, boendevanor och förhållanden i mark och byggnad förändras över tid. När byggnaden blir äldre och förändras kan radom läcka in i otätheter som uppstår.

ANNONS
ANNONS

Läs mer om radon hos Fastighetsägarna.

Läs mer: Säkra ditt fritidshus i vinter – undvik dyra vattenskador [Dagens PS]