Hälften av Sveriges bostadsrättsföreningar dras med underskott och har för lite sparat för reparationer och underhåll, enligt ny rapport. Swedbank och Sparbankerna står bakom rapporten, som nu visar att många bostadsrättsföreningar har dålig koll på ekonomin och därför riskerar att på sikt drabbas av stora upplåningsbehov, ökade räntekostnader och högre månadsavgifter för de boende.

Särskilt tydligt är problemet med underskott i föreningar med nyproducerade bostadsrätter, enligt rapporten.

”Kombinationen av underskott och för låga avskrivningar gör att föreningens sparande blir för lågt. Den dagen det är dags för till exempel en ny hiss kommer det saknas pengar för att köpa en ny. Har man inte gjort avskrivningar för slitaget drabbas föreningen dessutom av extra kostnader eftersom den gamla hissen fortfarande har ett bokfört värde”, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, i en kommentar.

För att undvika ett stort upplåningsbehov och höjda månadsavgifter i framtiden behöver föreningen göra en realistisk bedömning av slitagekostnader och undvika systematiska underskott. Föreningen behöver också upprätta en teknisk underhållsplan som sträcker sig 50 år framåt så att styrelsen kan börja sparandet till nya byggnadskomponenter i tid. Det här är åtgärder som innebär höjda årsavgifter för många bostadsrättsföreningar.

Även om höjda avgifter inte är populära kan det vara en nödvändig åtgärd för att undvika en betydligt tyngre smäll om behovet av exempelvis en större renovering behöver göras, menar Swedbanks och Sparbankernas privatekonom.

ANNONS
ANNONS

Läs hela rapporten (pdf).