”För andra månaden i rad stiger hushållens förväntningar på bostadspriserna kraftigt”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Hans kommentar kommer av att bankens boprisindikator fortsätter återhämta sig.

Enligt ett pressmeddelande nu på morgonen ökar SEB:s boprisindikator med 16 enheter i augusti, från 24 till 40.

På regional nivå är det små skillnader och indikatorn ligger i de sex regionerna mellan 27 och 37. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå minskar något och ligger i augusti på 0,41 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga lån ligger på 3 procent, vilket är en nedgång med 2 procentenheter jämfört med föregående månad, framgår det.

Snart tillbaka på ursprungsnivån

”Boprisindikatorn har nu nästan återhämtat sig till nivån före vårens stora nedgång. Den sjunkande smittspridningen tillsammans med hopp om ekonomisk återhämtning och en långvarig lågräntemiljö påverkar antagligen i en positiv riktning. Dessutom stärks ju bilden av data som trots coronakrisen visar på både hög omsättning och stabila priser på bostadsmarknaden”, Jens Magnusson.

Demoskop har som vanligt gjort månadsundersökningen på uppdrag av SEB och den aktuella enkäten baseras på 1 000 webbintervjuer under perioden 28 juli till 5 augusti.

ANNONS
ANNONS

Läs mer här.