Efter drygt ett år av stadig uppgång på bostadsmarknaden börjar vi nu se effekten av covid-19 – med snabbt sjunkande priser. Nedgången är särskilt tydlig för bostadsrätter i Stockholm. Det skriver Valueguard i sin senaste månadsrapport.

ANNONS

I mars går prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, ned med 0,5 procent. Bostadsrättsindex sjunker med 1,0 procent och villaindex går ned med 0,1 procent.

I Stockholm går bostadsrättsindex nedåt med 1,7 procent medan villaindex ökar med 0,1 procent. I Göteborg sjunker såväl bostadsrättsindex som villaindex med 0,8 respektive 1,4 procent. I Malmö går bostadsrätterna nedåt med 1,5 procent och villorna ökar med 0,3 procent.

Efter justering för säsongseffekter går HOXSWE nedåt med 0,4 procent i mars. Efter säsongsjustering går bostadsrättsindex för riket ned med 1,3 procent medan villaindex sjunker med 0,1 procent.

Kraftig prisnedgång i Stockholm

”Vi har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrätter i Stockholm och Göteborg på halvmånadsbasis. I Stockholm var priserna den första halvan av mars på i princip samma nivå som i februari. Under den andra halvan av mars sjönk priserna med 4 procent för att sedan sjunka ytterligare 2 procent den första halvan av april.

I Göteborg var priserna den första halvan av mars på ungefär samma nivå som i februari. Under den andra halvan av mars sjönk priserna med nästan 2 procent för att fortsätta falla med ytterligare 2 procent under den första halvan av april”, skriver Valueguard.

Antalet försäljningar i riket under mars låg ungefär på samma nivå som 2019. Jämfört med 2018 var årets försäljningar cirka 15 procent fler, 2018 års utbud påverkades dock av amorteringskravets införande. Antalet försäljningar är dock något färre under slutet av mars jämfört med första delen av månaden.

Marknad 1 månad 3 månader
HOX Sverige -0,5% 3,7%
Bostadsrätter Sverige -1,0% 2,2%
Villor Sverige -0,1% 4,7%

Läs även: SBAB spår i värstascenariot boprisfall på 10 procent [DagensPS.se] » 

ANNONS
ANNONS

Läs vidare: Handelsbanken: Tre skräckscenarier i krisen [DagensPS.se] »