Coronaviruset drabbar alla delar av samhället. Nu uppmanas också styrelser inom bostadsrätter att agera. De måste sprida information till sina medlemmar hur man ska förhålla sig.

ANNONS

Till att börja med måste man naturligtvis veta vilken information som man ska sprida till sina medlemmar. Sajten Bostadsrätterna skriver att folk bör stanna hemma och man är sjuk och ska försöka undvika att vistas i gemensamma utrymmen tills man är frisk och inte har visat symptom på två dagar.

Man ska hålla koll på handhygienen och alltid nysa och hosta i armvecket. Framför allt äldre över 70 år bör undvika sociala kontakter i så hög utsträckning som möjligt.

Handla mat och gå till apoteket åt grannen som inte kan. Om man anlitar ett städföretag kan man ingå ett avtal om a desinficera hissknappar, dörrhandtag med mera. Eller så kan någon i föreningen göra det.

Informera om att folk är smittade om så är fallet, men man måste fråga först för att få deras godkännande om man ska uppge vilka individer som är drabbade.

ANNONS
ANNONS

Men framför allt. Meddela medlemmarna hur de ska agera. Affischer för detta finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Mer information om coronaviruset finns hos Folkmyndigheten, Krisinformation och på telefonnumret 113 13.