Synen på Norrland ljusnar och var tredje svensk är mer optimistisk om Norrlands framtid än om övriga Sveriges.

ANNONS

Norrland har blivit mer attraktivt med jobb-boomen i norra Sverige som satsningar på energi, batteritillverkning och fossilfritt stål skapat.

I en Novus-undersökning på uppdrag av Magnolia Bostad uppger en av fyra svenskar som inte bor i Norrland att tillgången till ett rikare natur- och friluftsliv är en av Norrlands styrkor.

Även jobb, privatekonomi och boende är viktiga faktorer som spelar in när flyttlasset ska gå till Norrland.

Fyra procent som inte bor i Norrland i dagsläget, omkring 350 000 personer, svarar att det är ganska eller mycket sannolikt att de flyttar till Norrland inom tre år.

Synen på Norrland förändras snabbt

Samtidigt uppger hela 91 procent av norrlänningarna själva att det är ganska eller mycket osannolikt att de kommer att lämna Norrland.

”Synen på norra Sverige håller på att förändras i snabb takt, vilket också bekräftas av Novus undersökning”, säger Johan Tengelin, vd på Magnolia Bostad, i pressmeddelandet.

I delar av Norrland är det stor bostadsbrist, men förväntan på att den ska lösas är hög, även om det finns en utbredd oro.

ANNONS
ANNONS

”Här gäller det att utvecklingen av hållbara och attraktiva bostäder går hand i hand med de olika industrisatsningarna som görs”, betonar Johan Tengelin.

Undersökningen genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt genomfördes 1 007 webbintervjuer med allmänheten 18–79 år under perioden 28 oktober-3 november 2021.

Läs även: 60 000 ingenjörer: Vi kan jobba på annan ort – på distans [Dagens PS]