Småhuspriserna var oförändrade under den senaste tremånadersperioden december 2017 till februari 2018, jämfört med den föregående perioden. Det framgår av statistik från SCB.

ANNONS

På årsbasis har priserna stigit med nästan 7 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 8 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Gotlands län med 9 procent, följt av Gävleborgs län med 5 procent.

I 10 län sjönk priserna. Det län där priserna sjönk som mest var Västmanlands län med 6 procent, följt av Kronobergs län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm sjönk priserna mellan 1 och 2 procent.

ANNONS
ANNONS