Höst och kallare temperaturer gör att råttorna gärna flyttar inomhus. Se därför till att råttsäkra fastigheten innan temperaturerna börjar sjunka. Fastighetsägarna tipsar om vad bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan göra för att hålla råttorna borta.

ANNONS

”Om råttorna kommer in i fastigheterna kan de ställa till med omfattande skador. Förutom att det är svårt att få ut dem när de väl bosatt sig kan de orsaka bland annat vattenskador, läckage och elavbrott till följd av söndergnagda ledningar”, säger Anni Carpelan, Utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Det finns mycket som bostadsrättföreningar och fastighetsägare kan göra för att hålla råttorna borta från fastigheten. Här är några exempel.

Se över vägar in i huset
Gå en husesyn och undersök var råttorna kan komma in i fastigheten. 20 millimeter är allt en råtta behöver för att ta sig in. Det är därför viktigt att det är tätt där kablar och rör kommer in i fastigheten. Gamla golvbrunnar som är torra och inte används är öppen väg för råttorna.

Sköt sophanteringen
Sophanteringen är en viktig faktor för om råttorna ska hitta mat eller inte. Minimera råttbesök genom att hålla rent i soprummet och se till att kärlen inte blir överfyllda. Se även till att locken kan stängas.

Rensa och röj utanför fastigheten
Råttor bor gärna i marken med buskar som extra skydd. De rör sig vanligtvis inom en radie på 25–30 meter. Om marken längs husväggarna hålls öppen då väljer kanske råttorna en annan plats att bo på. Undvik gärna klätterväxter längs fasaden.

Fakta om råttor:

  • Råttor kan klättra flera våningar upp på insidan av ett lodrätt avloppsrör.

 

ANNONS
ANNONS
  • I teorin kan ett råttpar under ett år ge upphov till 800–1000 nya individer.

 

  • Råttor kan hoppa en meter utan ansats.

 

Läs mer: Råttproblemen ökar i våra städer [Dagens PS]