För femte gången sedan mitten av mars höjer Skandia alla sina boräntor. Beskedet kom på torsdagsmorgonen.

ANNONS

Riksbanken har höjt styrräntan till 0,25 procent och i spåren av det fortsätter aktörerna på bolånemarknaden att höja sina listräntor.

I Skandias fall började räntehöjningarna lång innan styrräntan höjdes. När banken nu höjer sina boräntor är det femte gången sedan mitten av mars som boräntorna höjs.

Så motiverar Skandia räntehöjningarna

”Justeringen av boräntorna gäller bolån med 3 månader till 5 års bindningstid. Höjningen är en anpassning till det allmänna ränteläget och de ökade upplåningskostnaderna”, skriver Skandia i ett pressmeddelande.

För bolån med 1 års bindningstid höjs räntan med 0,45 procentenheter till 3,08 procent.

För bolån med 2 års bindningstid höjs räntan med 0,45 procentenheter till 3,75 procent.

Därutöver höjs räntan på bolån med 3 respektive 5 års bindningstid med 0,35 respektive 0,25 procentenheter till 4,0 respektive 4,1 procent.

ANNONS
ANNONS

Listräntan på bolån med 3 månaders bindningstid höjs med 0,25 procentenheter till 2,38 procent, framgår det och att förändringarna gäller från och med torsdag 5 maj.

Läs även: Rörliga boräntor spås stiga kraftigt [Dagens PS]