Ursinniga grannar har dragit drottning Silvias fastigheter inför domstol. ”Vi sa att ni kan inte göra så här.”

ANNONS

Aftonbladet rapporterar på onsdagen att de modulhus med lägenheter som drottning Silvias stiftelse Silviahemmet uppfört på Drottningholm nu måste rivas. Det efter en fällande dom i miljö- och markdomstolen där projektets bygglov hävts vilket innebär att fastigheterna är att betrakta som ”svartbyggen”, skriver tidningen.

Bakgrunden är en mängd klagomål från grannar vilka menar att husen är ”helt främmande i den unika miljön i området”. Det hela ledde till en överklagan till länsstyrelsen men som inte vann bifall. Då valde tre grannar att lyfta frågan till mark- och miljödomstolen och för några dagar sedan kom beskedet att bygglovet upphävs.

Enligt Lennart Nilsson (M), fritidspolitiker och medlem i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, föregicks det initiala bygglovet av ”märkliga omständigheter”. 2016, när ansökan kom in, satt han också som ordförande i byggnadsnämnden och fick veta att drottningens stiftelse var ”väldigt angelägen” om att bygget skulle stå klart i maj 2017.

Något Lennart Nilsson (M) menade skulle bli svårt eftersom byggnadsplatsen anses vara ett ”kulturområde”.

”Vi i byggnadsnämnden sa att det här går inte, ni kan inte göra så här. Det var i den vevan som det började komma påtryckningar uppifrån.”

Att nämnden skruvade på sig fick alltså pressen från kommunledningen att öka, menar Lennart Nilsson. Enligt honom var både kommunalrådet Adam Reuterskiöld och kommundirektören Lars Holmlund ”på honom” om att bevilja bygglovet.

”Han [Adam Reuterskiöld] sa ju sen att han hade tappat ansiktet inför drottningen på grund av att jag inte bara släppte igenom det här bygglovet utan vidare.”

ANNONS
ANNONS

Lennart Nilsson menar att bygglovstvisten var en av anledningarna att han tvingades sluta som ordförande i byggnadsnämnden vid årsskiftet 2016/2017. Bara en dryg vecka senare beviljades Stiftelsen Silviahemmets bygglov.

Vad som händer nu är oklart. Beslutet kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

KÄLLA: Drottning Silvias stiftelse i grannfejd: ”Fick bygglov efter påtryckningar” [Aftonbladet] >