Ett fortsatt måttligt inflationstryck och Riksbankens svårigheter att helt få upp inflationen har bidragit till att de korta räntorna inte rört sig uppåt, men högtrycket i svensk ekonomi talar för att både de korta och långa boräntorna är på väg uppåt, om än i långsam takt.

ANNONS

Det skriver SBAB i Boräntenytt.

De rörliga boräntorna förväntas enligt SBAB:s prognos att ligga på 1,7 procent januari 2019 och på 2,1 procent januari 2020. Boräntorna på bindningstider mellan 1 och 5 år bedöms vid samma tidpunkter ligga på i genomsnitt 2,0 respektive 2,5 procent. För bindningstider över 5 år bedöms boräntorna ligga på i genomsnitt 2,8 respektive 3,5 procent vid samma tidpunkter.

”Enligt prognosen kan det för den låntagare som vill ha en mer förutsägbar räntekostnad framöver just nu vara ett gynnsamt läge att välja en kortare bunden ränta på en viss del av eller hela bolånet”, konkluderar SBAB.

ANNONS
ANNONS