Dagens PS

SBAB: I april höjer Riksbanken räntan

SBAB Riksbanken
Riksbanken med riksbankschefen Stefan Ingves (bilden) måste höja styrräntan i april, enligt SBAB. (Foto: TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 24 mars 2022Publicerad: 24 mars 2022

Redan i april förväntar sig SBAB att Riksbanken höjer styrräntan från nuvarande nollnivån, vilket påverkar bolånekunder.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

“Mot bakgrund av de senaste månadernas höga inflationsutfall, och höjda styrräntor i flera länder, förväntas Riksbanken höja reporäntan redan i april i år och sedan ytterligare en gång i november. Bolånekunder bör därmed räkna med väsentligt högre både rörliga och bundna räntor i närtid”, skriver SBAB i ett pressmeddelande på torsdagen.

Den statliga bolånebanken anser att Riksbanken inte kan dörja längre med räntehöjningen.

“Det skulle urholka kronan ännu mer och därmed ytterligare spä på inflationen genom en högre importerad inflation”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Han anser att styrräntan bör höjas med 0,25 procentenheter i april vid Riksbankens nästa ordinarie penningpolitiska möte.

SBAB: En stagflation försvårar läget för Riksbanken

“En eskalerande Ukrainakris, med en större negativ påverkan på den reala ekonomin globalt, och därmed även på den svenska med ökande arbetslöshet, kan bidra till att dämpa inflationsuppgången och behovet av reporäntehöjningar. Men en sådan mer negativ utveckling skulle samtidigt kunna leda till stagflation – det vill säga stigande arbetslöshet och inflation samtidigt – vilket skulle göra Riksbankens beslutsläge mycket besvärligt. Den risken utesluter dock inte en försiktig höjning av reporäntan redan nu”, fortsätter Boije.

Den förväntade höjningen av reporäntan slår mot hushåll med bolån. Bland annat väntas effekten bli att 3-månadersräntan och 5-årsräntan hamnar på 3,2 respektive 3,9 procent i januari 2025.

Den rörliga bostadsräntan (3-månaders) går enligt SBAB upp från 1,8 procent i april i år till 2,2 procent i januari nästa år, vilket innebär en uppjustering med hela 0,9 procentenheter sedan föregående prognos i januari.

ANNONS

Den förväntade vinsten av att binda räntan uppges vara oförändrad, trots den branta uppgången i de längre bundna räntorna.

“Det är stora svängningar i räntorna nu och den stora osäkerheten i utvecklingen framöver underlättar inte direkt hushållens räntebindningsbeslut”, säger Boije.

Läs även: Slutet på bostadsrallyt – nya räntehöjningar

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS