Arvoden till styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningen brukar vara en kontroversiell fråga hos boende. Hur mycket ska styrelsemedlemmarna kunna ta ut i arvoden? Det finns fler saker att ta hänsyn till.

ANNONS

Det är Bostadsjuristerna som tipsar om fem saker att tänka på vad gäller arvoden.

Bor man i en storstad som Stockholm kan det vara bra att dela ut arvoden, som ett sätt att få folk engagerade som annars har fullt upp med att få ihop livspusslet. 84 procent av bostadsrättsföreningarna betalar också ut arvode, så det är brukligt att göra detta. Samtidigt är det ett hedersuppdrag och man kan inte ta ut arvoden motsvarande ett heltidsarbete.

Summan för arvoden måste bestämmas på årsmötet. Genomsnittet ligger på cirka 1 000 till 1 500 kronor per lägenhet.för den samlade styrelsen att dela på.

Styrelsen delar upp arvodet mellan sig. Ska ordföranden ha mer för att han har ett större ansvar, ska styrlsemedlemmar som oftare närvarar vid möten få högre betalt? Sådana frågor måste man fundera på.

Faktorer som storlek på föreningen och arbetsbörda bör spela in i arvodesstorleken. Dålig ekonomi kan innebära lägre arvoden, men god ekonomi i föreningen är inte ett argument för högre ersättningar.

ANNONS
ANNONS

Är arvodet minst 1 000 kronor betalar man arbetsgivaravgift, som varje år rapporteras in till Skatteverket.