Enligt SEB höjer banken nu sina boräntor på grund av den införda riskskatten från årsskiftet – lönsamheten är i fokus, deklarerar storbanken.

ANNONS

SEB:s kommunikationschef Frank Hojem säger till Dagens Industri att kostnaden måste tas ut någonstans och att räntorna just nu är historiskt låga.

Banker behöver i likhet med andra företag vara lönsamma, resonerar Hojem som framhåller att SEB trots höjningen ”ändå har ett konkurrenskraftigt erbjudande”.

Vid sidan av höjda listräntor på 0,07 procentenheter till 2,46 procent på bolån med tre månaders bindningstid höjer banken sina lån med längre bindningstider till följd av stigande marknadsräntor.

SEB höjer boräntor mer på lån med långa bindningstider

På bolån med ett års bindningstid höjs listräntan 0,05 procentenheter.

Störst höjning, 0,2 procentenheter, sker på bolån med sju års bindningstid. Där hamnar listräntan på 2,79 procent medan listräntan på tioåriga bundna bolån blir 2,99 procent efter en höjning på 0,15 procentenheter, framgår det i Di.

Varken Swedbank eller Handelsbanken har några planer i nuläget att höja sina boräntor eller göra andra prisförändringar, enligt tidningen.

I ett pressmeddelande skriver SEB att riskskatten från 1 januari i år innebär en extra kostnad på 1,1 miljarder kronor för banken under 2022 och ytterligare en merkostnad på 1,3 miljarder kronor nästa år.

ANNONS
ANNONS

”Från den 10 januari 2022 höjer SEB vissa räntor och priser som en följd av den så kallade riskskatt som riksdagen och regeringen infört från 1 januari 2022”, heter det.

Läs även: Nu stiger räntan på bolån i USA [Dagens PS]