Moody´s varnar Sverige: "Farhågorna korrekta"

Uppdaterad: 13 apr. 2017Publicerad: 13 apr. 2017
Sverige pekas i en ny rapport ut som en av de länder där risken är störst för en bostadskrasch. (Foto: TT / montage)
Sverige pekas i en ny rapport ut som en av de länder där risken är störst för en bostadskrasch. (Foto: TT / montage)

Enligt Moody´s hör Sverige till de länder där risken är störst för bostadsprisfall efter flera år av kraftiga prisuppgångar, skriver Di som uppger att bopriserna stigit med mer än 30 procent i reala termer både i Sverige och Nya Zeeland under de senaste tre åren.

ANNONS
ANNONS

Prisuppgångarna på bostadspriserna har gått hand i hand med skuldsättningen hos de svenska hushållen och klimatet liknar det som rådde i Spanien, Irland och USA “före korrigeringarna på dessa bostadsmarknader”, enligt Moody’s, konstaterar Di.

Moody´s menar att Sverige tillsammans med Australien, Nya Zeeland och Kanada är de länder som alltså löper störst risk för en nedgång av priserna på bostadsmarknaden.

Om det här scenariot inträffar spiller det över på BNP-tillväxten, som då väntas inbromsa, enligt kreditvärderingsinstitutet.

“Farhågorna är korrekta. Det finns en sårbarhet. Men slutsatserna kan nyanseras”, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB, till Di och förklarar att prisökningarna på bostäder i Sverige inte är en följd av spekulation utan att det i första hand är hushåll med höga inkomster som sitter på de största lånen.

“Dessutom har vi generellt sett bra belåningsgrader, alltså lån i förhållande till bostadens värde, tack vare att vi ett bra tag har haft både bolånetaket och amorteringskravet”, framhåller Jens Magnusson i artikeln där det också framgår att bostadspriserna i Sverige ökat snabbare än lönetillväxten.

Till Sveriges fördel talar, enligt Moody´s, landets sociala skyddsnät, som kreditvärderingsinstitutet menar blir en “krockkudde för hushållen”, samtidigt varnar man i rapporten för att inkomstbortfall och stigande räntor kan försvaga efterfrågan på bostäder och försvåra det ekonomiska läget.

Enligt analysen kan en omsvängning av invandringsökningen få en inbromsningseffekt på bostäder.

Som DagensPS.se tidigare berättar hyser även svenska Finansinspektionen farhågor för ett bostadsprisras, det framgick bland annat i myndighetens senaste årsrapport, skriver Di.

FI har bland annat pekat på den höga förekomsten av rörlig ränta och uppmanat fler att att binda räntan för att stå starkare om och när det blåser till.

Jens Magnusson på SEB säger till Di att det nödvändigtvis inte måste sluta med en bostadskrasch men “en korring kan det absolut bli”, resonerar han.

MISSA INTE: Bostadspriserna sticker i väg uppåt  >

LÄS ÄVEN: Han tror INTE på en bostadskrasch  >

ANNONS
ANNONS
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier.