Dagens PS

Priserna går upp för bostadsrätter

Priserna på bostadsrätter och villor fortsätter stiga kraftigt. (Foto: TT)
Priserna på bostadsrätter och villor fortsätter stiga kraftigt. (Foto: TT)
Finwire
Finwire
Uppdaterad: 17 aug. 2018Publicerad: 17 aug. 2018

Prisindex för privatägda bostäder sjönk med 0,6 procent mellan juni och juli enligt den senaste månadsstatistiken från Valueguard. Detta efter att ha varit ned lika mycket månaden innan.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Bostadsrättsindex steg med 0,8 procent medan villaindex var ned 1,4 procent, efter att ha backat med 0,4 respektive 0,6 procent i juni.

Justerat för säsongseffekter faller indexet något mindre, med 0,4 procent. Bostadsrättsindex faller med 0,9 och 1,0 procent för riket respektive Stockholm, medan villaindex sjunker med 0,2 procent för riket men stiger 0,3 procent för Stockholm efter säsongsjustering.

“För riket som helhet var antalet transaktioner i juli något högre än i fjol och betydligt högre än för två år sedan, särskilt för villor. I Stockholm var antalet sålda bostadsrätter betydligt högre än de två senaste åren och antalet sålda villor var 50 procent fler jämfört med både 2017 och 2016. Juli är en speciell månad mellan vårens och höstens säsonger, med relativt få försäljningar och ofta annorlunda prisrörelser. Det är svårt att dra några slutsatser om hur pristrenden ser innan bostadsmarknaden drar igång igen efter sommaren”, uppger Valueguard.

På tremånadersbasis är det kombinerade indexet ned med 1,0 procent medan det är ned med 4,9 procent på årsbasis, vilket är det lägsta sedan marknaden började vända nedåt hösten 2017. Priserna på bostadsrätter har backat med 7,4 jämfört med för ett år sedan medan villorna är ned 3,2 procent.

I Stockholm är nedgången för bostadsrätter upp 0,6 procent i månadstakt medan priserna är upp med 1,1 respektive 0,4 procent i Göteborg och Malmö. Villapriserna har stigit med 0,5 procent i Stockholm och har sjunkit med 3,8 respektive 2,2 procent i Göteborg och Malmö.

I årstakt är bostadsrättspriserna ned med 8,0 procent i Stockholm, 6,9 procent i Göteborg och 4,3 procent i Malmö. För villorna är årstakten -7,9 procent för Stockholm, -4,5 procent för Göteborg och -1,1 procent för Malmö.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS