Prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, föll mellan maj och juni med 0,6 procent enligt den senaste månadsstatistiken från Valueguard.

ANNONS

Bostadsrättsindex går ned med 0,4 procent och villaindex med 0,6 procent, efter att ha backat med 0,1 respektive stigit med 0,2 procent i maj.

Bostadsrättsindex står still i Stockholm men faller i både Göteborg och Malmö, med 1,1 respektive 0,4 procent. Villaindex faller med 0,5 procent i Stockholm medan det stiger i Göteborg och Malmö, med 0,3 respektive 1,0 procent.

Även tidigare år har priserna ofta gått ned något i juni – justerat för säsongseffekter stiger HOXSWE med 0,5 procent medan prisindex för bostadsrätter respektive villor i riket stiger med 0,6 respektive 0,3 procent.

Månadens nedgång innebär att den sidleds gående trenden på riksnivå understryks. Förändringarna sedan januari är ungefär noll för samtliga rikstäckande index. Skillnaderna mellan olika marknader är emellertid stor. Bland de tre storstäderna har Malmö sett en tydligare återhämtning.

ANNONS
ANNONS

Även på tre års sikt har Malmö gått starkast bland de tre. För bostadsrätter är uppgången 32,3 procent och för villor 23,8 procent, att jämföra med Stockholm där uppgången endast är 4,9 för bostadsrätter och 9,1 för villor på tre års sikt, skriver Valueguard.