Bostadsbyggandet spås i ny prognos bromsa in kraftigt 2023 efter en snabbt försämrad utveckling på området sedan början av 2022.

ANNONS

Det här konstaterar Boverket.

”Antalet bostäder med startbesked minskar enligt Boverkets nya prognos från cirka 71 500 år 2021 till cirka 33 000 år 2023 inräknat nettotillskott genom ombyggnader”, skriver Boverket i ett pressmeddelande.

Räntan och stämningen i ekonomin avgörande

Bidragande orsaker är minskad köpkraft hos hushållen, lägre förväntan på den egna privatekonomin, fallande bostadspriser och värderingar, rejält stigande byggkostnader och stopp för investeringsstöd.

Boverket framhåller i prognosen (som du kan ladda ner i pdf-version här) att osäkerheten är stor men att man räknar med ”en snabb minskning av antalet byggstarter i synnerhet inom privata hyressektorn men även för bostadsrätter” och där finansiering kan bli ett hinder för aktörer som planerat byggstarter under 2023.

”Vilken riktning bostadsmarknaden tar framöver är inte minst beroende av ränteläget och stämningsläget i samhällsekonomin.När osäkerheten kring boendekostnader och bostadspriser minskar kan efterfrågan på nya bostäder vända uppåt något”, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

Boverkets generaldirektör kommenterar prognosen

Antalet färdigställda bostäder förväntas nå en topp år 2022, och vara stort även år 2023. Utbudet av färdigställda bostäder minskar i huvudsak från år 2024 och framåt.

”Den snabba inbromsning som prognosen indikerar är problematisk för bostadsbyggnadssektorn. Långsiktigt är det också ett problem om byggtakten framöver skulle bli lägre än byggbehovet. Det behöver tillkomma över 60 000 bostäder per år fram till 2030”, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Hot om halvering av bostadsbyggandet [Dagens PS]

Läs mer: Ras hotar byggsektorn i Sverige – ”perfekt storm” [Dagens PS]